dijous, 20 de febrer de 2014

CONSELLS I ORIENTACIONS PER FER UNA BONA EXPOSICIÓ ORAL


1. Abans de posar-te a parlar, fes un esquema o un guió:
  Primer de tot, has de tenir en compte les persones a qui t’adreces i la finalitat de la teva exposició.
 Després, has de buscar informació del tema de què parlaràs.
 Anota en un full totes les idees que hagi de contenir l’esquema o el guió.
 Ordena les idees que hagis apuntat i separa les principals de les secundàries.
 A partir d’aquí, ja pots fer l’esquema o el guió de la teva exposició. No t’oblidis de distribuir les idees en les tres parts en què han d’estar estructurades, és a dir, introducció, desenvolupament i conclusió.

2. Quan comencis a parlar, tingues en compte els recursos lingüístics o expressius:
Has de ser clar i concís. T’hi pot ajudar el fet de determinar la durada de l’exposició. Temps aconsellable: 10 o 15 minuts.
Has d’aconseguir mantenir l’atenció de les persones a qui t’adreces:
· Actuant amb naturalitat, parlant amb la veu prou alta perquè se’t senti clarament i articulant bé els sons.
· Utilitzant gestos i expressions que reforcin la paraula i mirant les persones que escolten.
·  Variant la velocitat i el to de la intervenció perquè no es faci monòtona.
·  Utilitzant connectors o elements de lligam que permetin a les persones que escolten identificar les parts de què consta l’exposició.
3. Connectors:
Per introduir el tema o la idea principal: en primer lloc, primer, per començar, d’entrada, parlaré primer de, començaré tractant sobre...
Per canviar de tema o desenvolupar la idea o les idees principals: a continuació, tot seguit, després, d’una banda, de l’altra, com hem dit abans, abans dèiem, com direm més endavant, així...
Per introduir la conclusió: finalment, per acabar, en definitiva, en conclusió, per concloure direm que...
Durant la conclusió, presenta, amb claredat i precisió, una síntesi dels punts tractats.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada