dimarts, 8 d’abril de 2014

ACTIVITATS QUE S'HAN DE FER PER RECUPERAR LES AVALUACIONS SUSPESES


L'alumnat que tingui suspesa l'assignatura ha de fer les següents activitats al seu quadern:

PRIMERA AVALUACIÓ:
 1. Concepte d'identitat i autoestima.        
 2. Definició de família
 3. Tipus de família
 4. Importància de l'afectivitat, podem viure sense afecte?
 5. L'amistat, definició i valors
 6. Resolució de conflictes. Quin tipus de conflictes podem solucionar?
 7. Definició i característiques del bullying.
 8. En què consisteix la feina del mediador/a?
 9. Quins trets personals ha de tenir un/a mediador/a?
SEGONA AVALUACIÓ:
 1. Defineix el pacifisme i nombra alguns dels principals pacifistes del segle XX i diu per què van ser anomenats Premi Nobel de la Pau.
 2. Explica amb les teves paraules en què consisteix el problema nord-sud
 3. Definir el concepte de dret humà.
 4. Penses que és important la Declaració dels Drets Humans? Per a què serveixen?
 5. Què significa que els drets humans són universals?
 6. Investiga quines altres característiques són pròpies dels drets humans.
 7. Per què hi ha tantes violacions dels drets humans malgrat que tothom ha sentit parlar d'ells?
 8. Són tots els drets iguals d'importants?
 9. Hi ha alguna classificació? Investiga-ho
 10. Cita algú dels 30 articles de la Declaració dels Drets Humans i explica el seu significat. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada