dijous, 15 de març de 2018

COM PODEM APROVAR LA SEGONA AVALUACIÓ?

Aquells/es  alumnes que no han fet l'examen i/o que no han entregat cap  treball o que les notes obtingudes no l'han arribat al 5 han de fer aquesta feina. També poden fer aquesta feina aquells/es alumnes que vulguin millorar les seves notes.

ALERTA!!!!! Les respostes han de ser originals, pròpies, no podem retallar i copiar les respostes de cap pàgina web ni de la nostra unitat didàctica publicada al blog. Es tracta d'una feina individual que l'alumne ha de pensar i expressar amb el seu propi vocabulari. Un vocabulari correcte i respectuós i amb uns arguments racionals, raonables i ètics.


I una altra cosa, quan dic original, vull dir una tasca individual, no acceptaré el mateix treball, ni les mateixes respostes signades per diferents alumnes. La moral i l'ètica són coneixements pràctics i  l'honradesa i la bona voluntat són premisses necessàries, quan no es respecten aquests valors ja no podem parlar d'ètica. No n'hi ha ètica en l'engany, el plagi i/o l'apropiació indeguda.

Data límit per lliurar la feina dilluns 19 de març a la sala de professors.

FEINA PER PODER APROVAR LA SEGONA AVALUACIÓ

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada